Przyczyny wybuchu

 

Spoglądając kilkadziesiąt lat wstecz historycy analizują jakie były prawdziwe czy też decydujące przyczyny wybuchu II Wojny światowej. W środkach masowego przekazu oraz w literaturze fachowej nacisk kładzie się przede wszystkim na kwestie ekonomiczne i terytorialne. Państwa szczególnie takie jak Niemcy były szczególnie niezadowolone z układu sił ustanowionego w Traktacie Wersalskim. Jednak samo niezadowolenie rządzących było niewystarczające by poruszyć masy. Ludzie pamiętający ostatnią wojnę bolesną tragiczną i kosztowną, nie udzieliliby poparcia dążeniom władz nawet gdyby w duchu uznawali je za całkowicie słuszne. To jest przyczyna dla której której prawdziwe przyczyny wybuchu kolejnego światowego konfliktu zostały zamaskowane przyczynami o podłożu czysto emocjonalnym. Konsekwentnie władze państwa niemieckiego przerzucały odpowiedzialność za wszelkie niedogodności na obcy element a funkcjonujący w państwie. Ludność żydowska bo o niej mowa w ciągu kilku zaledwie lat stała się najbardziej znienawidzonym wrogiem. Mając taką podkładkę jak dbałość o dobro narodu i misja wyplenienia zła łatwo było rozpocząć działania które w innym momencie spotkałyby się z ogromnym potępieniem nawet we własnym kraju.